Biografi Ibnu al Mundzir rahimahullah

February 28th 2014 by Arvan |

Nama dan Nasab:
Muhammad bin Ibrahim bin al Mundzir an Naisaburi. Kun-yah beliau adl Abu Bakr

Kelahiran:
Lahir di kota Naisabur pd tahun 242 H.
Adz Dzahabi berkata, “Wafat pd tahun wafatnya Ahmad bin Hanbal.”

Perjalanan Menuntut Ilmu:
Tidak ada keterangan detil ttg perjalanan menuntut ilmu beliau. Namun yg jelas, selain menuntut ilmu di kota kelahiran beliau Naisabur, sebagian pakar sejarah jg menyebutkan bahwa beliau juga menuntut ilmu ke Makkah, hanya saja tdk ada keterangan ttg waktunya. Dan ada kemungkinan beliau jg pernah ke Mesir dan menuntut ilmu dr para ulama di sana, seperti ar Rabi’ dan selainnya.
Namun yg jelas, beliau tdk pernah mendatangi kota Bagdad dan Damaskus, sbgmn hal ini dipastikan oleh adz Dzahabi.
(Muqaddimah al Awsath: 1/14 oleh Abu Hammad Shaghir  Ahmad)

Manhaj Keilmuan:
Dalam hal mazhab fiqhi, as Subki menyatakan Ibnu al Mundzir sama seperti dirinya, yakni pengikut mazhab asy syafiiyah. Maksudnya, dlm mempelajari fiqhi, beliau membaca kitab2 asy syafiiyah. Namun dlm hal ittiba’, mk beliau adl seorg mujtahid yg tdk bertaqlid kpd siapa pun.
An Nawawi berkata, “Dalam kitab2 beliau, beliau mempunyai tahqiq (pembahasan ilmiah) dimana tdk ada seorg pun yg mendekatinya. Beliau berada pd puncak kemapanan dlm ilmu hadits. Dan beliau mempunyai banyak pendapat sendiri, dimana semua pendapat beliau tidak terikat dgn  mazhab tertentu, akan tetapi beliau berpendapat berdasarkan dalil.”
Ibnu Qadhi Syuhbah berkata, “Beliau seorg mujtahid, tdk bertaqlid kpd siapa pun.”
As Suyuthi berkata, “Beliau berada di puncak pengetahuan ttg ilmu hadits dan perbedaan pendapat ulama. Beliau seorg mujtahid, tdk bertaqlid kpd siapa pun.”

Pujian Ulama:
Adz Dzahabi berkata dlm Tadzkirah Huffazh, “Al hafizh al allamah al faqih yg tdk ada tandingannya, Syaikh al Haram (Makkah). Penulis kitab2 yg belum pernah ada yg menulis seperti (baca: sehebat) itu.”
As Subki berkata, “Beliau adl seorg imam, mujtahid, hafizh, wara’.
Asy Syirazi berkata, “Beliau menulis sebuah kitab dlm masalah ‘perbedaan pendapat ulama’, dimana tdk ada seorg pun yg pernah menulis buku seperti (baca: sehebat) itu. Semua kitab beliau dibutuhkan oleh para ulama, baik yg sependapat maupun yg menyelisihi beliau.”
Ibnu al Qaththan berkata, “Ibnu al Mundzir adl seorg faqih, muhaddits, tsiqah.”

Guru-Guru:
Beliau mempunyai banyak guru, di antaranya:
1. Abu Hatim ar Razi.
2. Ishaq bin Ibrahim.
3. Ar Rabi’ bin Sulaiman.
4. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah.
5. Al Bukhari.
6. Muhammad bin ash Shabbah.
7. Muhammad bin Taubah.
8. Muhammad bin Abdillah bin al Hakam.
9. Muhammad bin Ismail ash Sha’igh.
Dan selainnya.

Murid-Murid:
As Subki berkata, “Meriwayatkan dari beliau: Abu Bakr bin al Muqri’, Muhammad bin Yahya bin Ammar ad Dimyathi -guru ath Thalamanki-, al Hasan dan al Husain putra Ali bin Sya’ban, dan selainnya.”

Karya Tulis:
Di antara karya tulis beliau:
1. Al Ijma’
2. Al Mabsuth
3. Al Isyraf ala Madzahib al Ulama
4. At Tafsir
5. Kitab as Siyasah
6. Jami’ al Adzkar
7. Hajjah an Nabi
8. Rihlah Imam asy Syafii ila al Madinah
9. Tasyrif al Ghani ala al Faqir
10. Adab al Ibad
11. Itsbat al Qiyas

Wafat:
Arib bin Sa’ad al Qurthubi menyebutkan bahwa beliau wafat pd hari Ahad terakhir Syaban pd tahun 318 H.
Tahun wafat ini jg disebutkan oleh Ibnu al Qaththan, Qadhi Syahbah, as Suyuthi, dan dikuatkan oleh adz Dzahabi.
Wallahu a’lam

(Diterjemah dan dibahasakan ulang dr tahqiq Abu Abdil A’la Khalid bin Muhammad bin Utsman terhadap kitab al Ijma, hal. 30-34)

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

This entry was posted on Friday, February 28th, 2014 at 10:32 am and is filed under Siapakah Dia?. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.